En una entrada anterior en què parlàvem de les “Noves mesures fiscals per als autònoms (Llei 6/2017)”, fèiem menció al què i sobretot al com, en la regulació de les dietes. Ara, és oportú destacar alguns dels aspectes pràctics d’aquesta regulació. És evident que, en genèric, els canvis que introdueix la Llei 6/2017 no han complert les expectatives, si bé el que sí que és una millora per als autònoms hauria de captar l’atenció, per al bé del seu negoci, del sector de la restauració i hostaleria. M’explico: un aspecte col·lateral de la norma, quan es refereix a la deducció de les dietes, és el fet que “hauran d’estar pagades amb qualsevol mitjà electrònic de pagament”, és a dir, que les dietes pagades en efectiu NO son deduïbles. Per tant, en Montoro i Cia. lliguen curt l’autònom, i pressionen indirectament aquells establiments de restauració que NO accepten pagaments amb targeta. Aquesta mesura, fiscalment parlant, té dos objectius clars:
  • Baixar la despesa de l’autònom: quan dedueix despeses que no li són pròpies, en comptabilitzar tiquets d’altri (la mama, el papa, el veí, l’amic, etc.).
  • Augmentar els ingressos dels restaurants: ja que els cobraments per targeta van directes al banc i, evidentment, s’han de declarar.
No s’ha de ser massa espavilat per entendre que aquesta modificació normativa està dissenyada per dir que s’afavoreix l’autònom (perquè abans no estava degudament regulat) i, ja que hi som (no nosaltres, sinó ells, Hisenda), ho compensem amb un augment de la recaptació dels restaurants. I ja posats, en Montoro i Cia. tenen qui els fa la feina bruta, que no som altres que nosaltres, el assessors fiscals. Quina assessoria no recomanarà als seus clients efectuar els pagaments de les dietes amb targeta per tal que se’ls puguin deduir? Quin autònom triarà NO deduir-se la despesa o l’IVA de les dietes? La resposta és clara: CAP! Així doncs, com a consell sincer a bars, restaurants i negocis de restauració en general: adapteu-vos a la normativa i faciliteu el pagament electrònic al vostre establiment. De ben segur que autònoms, assessors fiscals i Hisenda us ho agrairem i, si no ho feu, depenent de quin sigui el vostre tipus d’usuari o client,…., no cal que us ho expliqui, oi?