Servei Laboral

El nostre departament Laboral et proporciona l’assessorament i la gestió directa de l’Administració de Personal i el suport en la gestió de les Relacions Laborals en gestió diària del teu negoci o activitat.

Administració de Personal:

A banda de la confecció de totes les obligacions periódiques i recurrents (nòmines, contractes, etc), com a serveis complementaris o de suport a la teva administració de personal, disposem/confeccionem:

  • el fitxer de la remesa bancària de nòmines
  • enviament directe de les nòmines als treballadors (e-mail)
  • resums de costos per centre de treball, departament i/o secció

Aquest servei, a més, es pot complementar amb serveis tecnològicament avançats com el Portal del Treballador, que permet la connectivitat i una gestió molt més fluida i eficient, entre el CLIENT, el TREBALLADOR del CLIENT, i l’assessoria.

El Portal del Treballador, està pensat especialment per entorns MULTI, multi empresa, multi centres, multi departaments, …, demana’ns més informació.

Suport a la Gestió de les Relacions Laborals:

Com a suport a la tasca de recursos humans (o relacions laborals) que es realitza a l’empresa, el nostre equip d’especialistes us pot oferir:

  • Suport en la gestió de riscos laborals: control i seguiment de l’activitat preventiva, gestió de les revisions mèdiques, formació als treballadors en riscos laborals, etc.
  • Suport en la gestió de les relacions laborals: planificació del calendari laboral, establiment de polítiques retributives, retribució flexible, observatori salarial per la presa de decisions, anàlisi de retribucions per expedients d’operacions vinculades, etc.

Gestoria i assessorament laboral

Nòmines

Confecció de nòmines, pagues extres i altres liquidacions.  Resums de nòmina, confecció de certificats de renda i atur, fitxer de remesa bancaria. Assessorament  i aplicació de conveni col·lectiu

Seguretat social

Gestió d’assegurances socials, altes i baixes. Tramitació de partes IT i accidents de treball. Ajornaments, subvencions i bonificacions, Servei SEDESS (notificacions electròniques obligatòries de la Seguretat Social)

Contractes

Assessorament recurrent i confecció i presentació de contractes de treball, prorrogues, modificacions jornada i altres. Clàusules a mida i protocols de contractació corporatius

Assessorament jurídic laboral

Assessorament laboral NO contenciós, acomiadaments, inspecció de treball, ERO’s, contractes d’Alta direcció i direcció i assistència lletrada contenciosa davant Magistratura