Noves mesures FISCALS pels autònoms – Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom – o el que és el mateix: molta xerrameca i poca teca.

La esperada llei de reformes urgents pels autònoms, no compleix, ni de bon tros, amb les expectatives creades pels discursos electoralistes dels polítics de torn.

Com sempre, s’omplen la boca de grans promeses, i després, sigui per la seva pròpia incompetència o sigui per la negativa de la pròpia Administració (AEAT i TGSS), amb qui no poden o no s’atreveixen a lluitar, fan que aquelles expectatives, que ells, tots solets, han generat, esdevinguin una decepció, o directament una presa de pel als ciutadans.

Entrant en matèria, tenim que la nova llei, dona una nova regulació, a partir del 2018, a una sèrie de despeses com:

 • assegurança de salut
 • els subministres de llum, aigua, gas …, quan l’autònom desenvolupa la seva activitat a casa seva
 • despeses de manutenció (dietes)

Pagament de primes d’assegurances de salut:

Límit de deducció anual de 500€ per la cobertura de cada membre de la unitat familiar:

 • Autònom/a (la seva pròpia cobertura)
 • cònjuge
 • fills menors de 25 anys que convisquin amb l’autònom/a

En cas de discapacitat, el límit s’augmenta fins als 1.500€

Aquesta mesura apareix a la llei, si bé no és cap novetat, ja que això ja era així.

Despeses de subministres del propi habitatge:

A aquells autònoms, que determinen el seu rendiment en estimació directa (NO mòduls) i que tenen el seu despatx, taller o magatzem a casa seva, fins ara, no es permetia la deducció de les despeses de consums (electricitat, aigua, gas, telefonia, internet). Amb la reforma, a partir del 2018, haurem de:

PRIMER: S’haurà d’afectar una part de l’habitatge a l’activitat, mitjançant una declaració censal que indiqui quants metres quadrats d’oficina, taller o magatzem s’utilitzen per l’activitat, i comparar-los amb els metres quadrats totals de l’habitatge. Aquesta afectació, ens donarà un % d’ús per l’activitat sobre la totalitat de l’habitatge. A efectes pràctics, normalment, aquest % difícilment estarà per sobre del 25/30%

SEGON: Sobre el % anterior, s’aplicarà, de forma “objectiva” el 30%. És a dir, un 30% sobre el 25/30% anterior, que suma la escandalosa xifra d’un possible 9% (si 30% sobre 30%), però compte que, això només afecta a l’IRPF però NO afecta a l’IVA, ja que a efectes de IVA, com que és necessària la afectació total (100%) i no parcial, l’IVA suportat de la despesa, NO serà mai deduïble.

Resultat: Fàcil oi? IRPF 9% de deducció i IVA 0%

Despeses de titularitat o lloguer del propi habitatge:

Fins ara, hisenda admet, de forma més o menys generalitzada, que les despeses de la titularitat o lloguer de l’habitatge, com les amortitzacions, lloguer, impostos municipals, taxes i comunitat de propietaris es puguin deduir en funció del % d’afectació abans esmentat (aprox 30%).

Entenem que, malgrat la reforma no en digui res al respecte, això es podrà continuar deduint com fins ara.

Despeses de manutenció – DIETES – del contribuent en el desenvolupament de l’activitat econòmica:

De tota la reforma, aquesta és, al meu entendre, la única mesura, que aporta un plus a l’autònom, ni que sigui només de tranquil·litat, ja que s’evitarà conflictivitat, al establir una sèrie de condicions OBJECTIVES, amb uns límits quantitatius DEFINITS.

Tot i que es produeixin en el mateix municipi del contribuent –NOVETAT–, seran deduïbles les despeses de manutenció que:

 1. Es produeixin en establiments de restauració i hostaleria (la compra de menjar per consumir a casa o a la oficina, no serà deduïble)
 2. Es paguin mitjançant qualsevol mitjà electrònic de pagament (no val pagar en efectiu)
 3. S’han de produir en el desenvolupament de l’activitat econòmica (atenció a despeses en cap de setmana i vacances, menjars de més d’una persona, etc)
 4. Amb els límits quantitatius de les despeses normals de manutenció pels treballadors (art 9 reglament IRPF)
 • Caràcter general 26,67€ a Espanya i 48,08€ estranger
 • Amb pernocta fora habitatge: 53,34€ a Espanya i 91,35€ estranger

És a dir, una dieta a Espanya dormint a casa, serà deduïble fins als 26,67€ i no ho serà l’excedent, i l’IVA suportat de la despesa excedida, tampoc serà deduïble com a IVA.

Aprofito per recordar que, a efectes de la deducció de l’IVA, cal disposar de la factura rebuda amb totes les dades,  no serveix la factura simplificada o “tiquet”.

No hem de confondre la regulació de les dietes, amb la regulació de les despeses de menjars i atencions a clients i proveïdors. Per aquest segon concepte, NO son d’aplicació els límits anteriors, ja que el límits que s’aplica, és el del 1% de la xifra de negocis establert per la llei 27/2014 de l’impost sobre societats.

Vehicles turismes:

Estava previst que la reforma donés resposta a la problemàtica de la deducció de les despeses referents als vehicles turismes, doncs bé, es va quedar amb una proposta, ja que la reforma no en diu res de res.

En conclusió:

Així doncs, queda a la vista la GRAN REFORMA FISCAL pel col·lectiu dels autònoms,… menys mal que la REFORMA LABORAL, malgrat que tampoc NO deixa content a ningú, si que, en número, aporta més contingut que la reforma fiscal.

En breu, publicarem una circular informativa monogràfica per la REFORMA LABORAL.

Per acabar, adjunto un link a la nota de premsa dels Tècnics Tributaris publicada a La Vanguardia, en la que es defineix la reforma com a una presa de pel.

A Àbac Assessors ens preocupem pels neguits i necessitats del col·lectiu dels autònoms i/o emprenedors, si tens cap dubte o necessitat, contacta’ns!


#DormTranquil #EstemPerTu per #AcompanyarTe