Circulars

Títol Descárrega
RDL 8/2019 Guia Ministeri Treball sobre Registre Jornada

Guia Ministeri de Treball sobre el Registre de Jornada, per facilitar la implantació de la mesura

Descarga
RDL 8 /2019 Registre de jornada laboral (català)

Noves mesures sobre el registre de la jornada laboral

Descarga
RDL 8 /2019 Registro de jornada laboral (castellano)

Nuevas medidas sobre el registro de la jornada laboral

Descarga
RDL 6 /2019 Permiso de nacimiento (castellano)

Nuevas medidas laborales para la igualdad entre mujeres y hombres

Descarga
RDL 6 /2019 – Permís de naixement (català)

Noves mesures laborals per a l’igualtat entre dones i homes

Descarga
Declaració Renda Exercici 2018 (català)

Documentació necessària per la Declaració de la Renda exercici 2018.

Descarga
Declaración Renta Ejercicio 2018 (castellano)

Documentación necesaria para la Declaración de la Renta ejercicio 2018.

Descarga
RGPD Ready de SAGE

Folletó solucions informàtiques avançades

Descarga
La nova Protecció de Dades – RGPD – Versió SAGE

Exemples de gestió administrativa i documental en l’aplicació pràctica del RGPD.

Descarga
La nova Protecció de Dades – RGPD

El nou RGPD, que aplica a tots els negocis, empreses i entitats de la UE, independentment de la seva mida i condició. Les mesures han de ser proporcionades i adequades al nivell de risc.

Descarga
Declaració Renda Exercici 2017 (català)

Documentació necessària per la Declaració de la Renda exercici 2017.

Descarga
Declaración Renta Ejercicio 2017 (castellano)

Documentación necesaria para la Declaración de la Renta ejercicio 2017.

Descarga
Declaració Renda Exercici 2017 v. APTTCB (català)

Documentació necessària per la Declaració de la Renda exercici 2017. Versió APTTCB

Descarga
Declaración Renta Ejercicio 2017 v. APTTCB (castellano)

Documentación necesaria para la Declaración de la Renta ejercicio 2017. Versión APTTCB

Descarga
Vaga 8 de Març

Donada la convocatòria de vaga del proper dia 08 de març promoguda per diferents organitzacions a través de la Comissió 8 de març, considerem convenient destacar alguns punts.

Descarga
Elecciones 21 Diciembre. Permisos y retribuciones (Castellano)

Dada la convocatoria de elecciones al “Parlament de Catalunya” el próximo 21 de diciembre de 2017, al tratarse de un día laborable, pensamos que es conveniente hacer unas breves consideraciones sobre los derechos y deberes de los trabajadores durante la jornada electoral prevista

Descarga
Eleccions 21 desembre 2017. Permisos i retribucions

Donada la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 21 de desembre de 2017 i, al tractar-se d’un dia laborable, pensem que és adient fer unes breus consideracions sobre els drets i deures dels treballadors durant la jornada electoral prevista

Descarga
Sentència Tribunal Suprem- Ingressos NO declarats

En els casos que la Inspecció del Tributs descobreix operacions ocultes subjectes a l’Impost sobre Societats i no facturades, s’ha d’entendre inclòs en el preu pactat entre les parts l’import de l’IVA, a l’hora de determinar la Base Imposable corresponent a aquestes operacions

Descarga
Subvenció contractació majors 45 anys

Benvolguts clients i amics: La present és per comunicar-vos la convocatòria per part de la Generalitat de Catalunya de SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D’ATURATS DE LLARGA DURADA MAJORS DE 45 ANYS.

Descarga
Renda 2016

Des del passat dia 5 d’abril i fins el proper dia 30 de juny de 2017, estarà oberta la Campanya de Renda de l’exercici 2016. Ja es poden consultar i descarregar ….

Descarga
Novetats fiscals (Ajornaments, Iva, Nou règim SII,..)

Amb aquesta circular, com ja us vam avançar a través de les nostres xarxes socials el passat dia 12 de Desembre, exposem les novetats fiscals decretades pel govern, mitjançant el Reial Decret-Llei 3/2016 de 2 de Desembre de 2016, i el Reial Decret 596/2016 de 2 de Desembre publicats al BOE el dia 3 i […]

Descarga
Novetats Protecció de Dades

Aquest NOU REGLAMENT és una normativa europea que preval per sobre de la normativa estatal espanyola i que, per tant, ÉS i SERÀ DE COMPLIMENT OBLIGAT.

Descarga
Entitats sense ànim de lucre

Amb aquesta circular, volem reprendre el controvertit assumpte de les Entitats sense ànim lucratiu (associacions, fundacions, clubs, AMPA’s, gremis, etc.), com a continuació a les nostres circulars del 2015 i en relació a les modificacions normatives i dubtes que ens heu fet arribar durant aquests mesos.  

Descarga
Decisions SCP’s

Amb aquesta circular ens adrecem novament a tots aquells que sou membres o partícips d’una Societat Civil (SCP) o d’una Comunitat de Bens (CB), o que en teniu algun tipus de relació.

Descarga
Retribució socis i administradors

Com us hem vingut informant durant els darrers anys, la qüestió de la retribució dels socis i dels administradors de les societats mercantils està sent un assumpte molt controvertit i en continua evolució.

Descarga